Składki

Składki klubowe i portowe.

TARYFIKATOR  SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA ROK 2019


Wszystkie składki CZŁONKOWSKIE wnoszone są z góry zgodnie ze statutem oraz regulaminem przystani JKPW
Łódź może zostać zwodowana lub wyciągnięta na zimowanie w przystani JKPW po zapłaceniu wszystkich składek.

Sezon letni trwa od 15 maja do 15 października, sezon zimowy od  1 listopada do 1maja

1. Składka członkowska - podstawowa (płatna do dnia 31 marca )                                       100 zł
300% składki członkowskiej podstawowej-członkowie, którzy nie opłacili składek do dnia 31 marca

2. Wpisowe -  opłacają nowo wstępujący kandydaci na członków JKPW                                1800 zł

3. Składka członkowska społeczna - ekwiwalent za   prace (dla członków nie pracujących społecznie) wynosi     150zł

DOTYCZY TAKŻE CZŁONKÓW NIE POSIADAJĄCYCH ŁODZI
(obowiązkowa-płatna do dnia 31 marca )

4. Składka członkowska sekcji – obowiązkowa     (płatna do dnia 15 maja )                             150 zł

SKŁADKA DOTYCZY TAKŻE CZŁONKÓW JKPW NIE CUMUJĄCYCH ŁODZI NA STAŁE W PRZYSTANI, A KORZYSTAJĄCYCH, TYLKO ZE SLIPU I MIEJSCA DO PARKOWANIA SAMOCHODU.

5. Składka członkowska - portowa letnia– dla członków cumujących łodzie w przystani JKPW (patrz tabela poniżej)
-   składka zależna jest od czasu i miejsca stacjonowania łodzi w porcie                  (900zł, 820zł lub 680zł)
(płatna do dnia 15 maja )
- składka członkowska- portowa zimowa-                                                                                     400 zł

dla członków pozostawiających na zimę  łodzie na terenie przystani. (płatna do dnia 15 października )

6. Składka członkowska portowa – dla członków pozostawiających w przystani   przyczepy podłodziowe
(płatna do dnia 15 maja ) - lato                                                                                                  650 zł
(płatna do dnia 15 maja ) - lato 1 miesiąc                                                                                 400 zł
(płatna do dnia 15 października ) - zima                                                                                 400 zł
(płatna do dnia 15 października ) - zima 1 miesiąc                                                                300 zł
Nie dotyczy przyczep na, których stoją łodzie z opłaconą składką zimową.

7. Członkowie posiadający drugą łódź zarejestrowaną na siebie, płacą za nią składki pomniejszone o składkę
członkowską podstawową i społeczną. W porcie można cumować jedynie dwie łodzie zarejestrowane na jednego członka JKPW

 

Miejsce

Stacjonowania

Sezon letni  2019

Sezon zimowy 2019/2020

Wysokość składki portowej za cały sezon letni

Wysokość składki portowej

za okres do 30 dni

Wysokość składki portowej za cały sezon zimowy

Wysokość składki portowej

za okres do 30 dni

Przy pomoście

900

550

X

X

Przy brzegu

820

450

X

X

Na brzegu

680

400

400

300

Do składek portowych jw letniej lub zimowej należy doliczyć składkę sekcji oraz członkowską podstawową i członkowską społeczną, wg taryfikatora, jeżeli nie zostały zapłacone wcześniej tj do 31 marca.

Dla łodzi o długości powyżej 9 m składka portowa wynosi 150 % składki normalnej.

 


8. Składka portowa, na cele remontowe,  dla członków klubu, czarterujących łodzie klubowe       30-70 zł/dobę

Uwaga !!! Do składek członkowskich :sekcyjnych, portowych wpłacanych po terminie doliczane będzie  20%     ( zgodnie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia JKPW)

ŁODZIE POZOSTAWIONE NA LATO , NA BRZEGU PRZYSTANI, BEZ ZAPŁACONYCH SKŁADEK
OBCIĄŻANE BĘDĄ SKŁADKAMI JAK ŁODZIE STOJĄCE NA WODZIE +20%

ZARZĄD JKPW

 KONTO BANKOWE JKPW :  PKO BP XIV ODDZIAŁ WARSZAWA    36 1020 1156 0000 7002 0060 0577

 

PRZYPOMINAMY O TERMINACH WPŁAT SKŁADEK - 30 MARCA, 15 MAJA, 15 PAŹDZIERNIKA. PO TERMINIE 20 % WIĘCEJ..

TARYFIKATOR  SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA ROK 2016


Wszystkie składki CZŁONKOWSKIE wnoszone są z góry zgodnie ze statutem oraz regulaminem przystani JKPW
Łódź może zostać zwodowana lub wyciągnięta na zimowanie w przystani JKPW po zapłaceniu wszystkich składek.

Sezon letni trwa od 15 maja do 15 października, sezon zimowy od  1 listopada do 1maja

1. Składka członkowska - podstawowa (płatna do dnia 31marca 2016r.)                                                 100 zł
300% składki członkowskiej podstawowej-członkowie, którzy nie opłacili składek do dnia 31 marca 2016 roku

2. Wpisowe -  opłacają nowo wstępujący kandydaci na członków JKPW                                                        1800 zł

3. Składka członkowska społeczna - ekwiwalent za   prace (dla członków nie pracujących społecznie) wynosi     150zł

DOTYCZY TAKŻE CZŁONKÓW NIE POSIADAJĄCYCH ŁODZI
(obowiązkowa-płatna do dnia 31 marca  2016)

4. Składka członkowska sekcji – obowiązkowa     (płatna do dnia 15 maja 2016) 150 zł

5. Składka członkowska - portowa letnia– dla członków cumujących łodzie w przystani JKPW (patrz tabela poniżej)
-   składka zależna jest od czasu i miejsca stacjonowania łodzi w porcie                                 (850zł, 770zł lub 630zł)
(płatna do dnia 15 maja 2016)
- składka członkowska- portowa zimowa-                                                                                             370zł

dla członków pozostawiających na zimę  łodzie na terenie przystani.

6. Składka członkowska portowa – dla członków pozostawiających w przystani   przyczepy podłodziowe
(płatna do dnia 15 maja 2016) - lato                                                                                            650 zł
(płatna do dnia 15 maja 2016) - lato 1 miesiąc                                                                              300 zł
(płatna do dnia 15 października 2016) - zima                                                                               370 zł
(płatna do dnia 15 października 2016) - zima 1 miesiąc                                                                250 zł
Nie dotyczy przyczep na, których stoją łodzie z opłaconą składką zimową.

7. Członkowie posiadający drugą łódź zarejestrowaną na siebie, płacą za nią składki pomniejszone o składkę członkowską podstawową i społeczną. W porcie można cumować jedynie dwie łodzie zarejestrowane na jednego członka JKPW i używane przez niego, jego niepełnoletnie dzieci lub małżonków.

 


8. Składka portowa, na cele remontowe,  dla członków klubu, czarterujących łodzie klubowe       30-70 zł/dobę


Uwaga !!! Do składek członkowskich :sekcyjnych, portowych wpłacanych po terminie doliczane będzie  20%     ( zgodnie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia JKPW)

ŁODZIE POZOSTAWIONE NA LATO , NA BRZEGU PRZYSTANI, BEZ ZAPŁACONYCH SKŁADEK
OBCIĄŻANE BĘDĄ SKŁADKAMI JAK ŁODZIE STOJĄCE NA WODZIE +20%

ZARZĄD JKPW

 KONTO BANKOWE JKPW :  PKO BP XIV ODDZIAŁ WARSZAWA    36 1020 1156 0000 7002 0060 0577

 

PRZYPOMINAMY O TERMINACH WPŁAT SKŁADEK - 30 MARCA, 15 MAJA, 15 PAŹDZIERNIKA. PO TERMINIE 20 % WIĘCEJ