Zanurzenie statków: Narew

3.5 Rz. Narew, od ujścia rz. Biebrzy w km. 248,50 do ujścia rz. Pisy w km. 180,80:
• Głębokość tranzytowa w klasie Ia wymagana na rzekach = 120 cm;
• Głębokość tranzytowa = 100 cm (przy stanie wody 180 cm na wodowskazie w Ostrołęce);

3.6 Rz. Narew, od ujścia rz. Pisy w km. 180,80 do mostu drogowego w m. Pułtusk w km. 62,40:
• Głębokość tranzytowa = 100 cm (przy stanie wody 165 cm na wodowskazie w Ostrołęce);

3.7 Rz. Narew, od mostu drogowego w m. Pułtusk w km. 62,40 do Stopnia Wodnego w Dębem w km. 21,60: (od km. 21,60 do km. 0,00 rzeka nie wytyczona)
• Głębokość tranzytowa w klasie II wymagana na rzekach = 180 cm;
• Głębokość tranzytowa = 180 cm;


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa


 


PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Bądźcie tolerancyjni żeglarze! Też macie silniki!!!

Migawki

Opłaty za korzystanie z dróg wodnych i za śluzowania w 2012 roku

Informujemy, że w sezonie nawigacyjnym 2012 obowiązują nowe stawki opłat za śluzowanie oraz za korzystanie z dróg wodnych. Więcej…