Ruch i postój statków

5.1 Ruch statków powinien odbywać się po wytyczonych szlakach żeglownych.
5.2 Statki idące wytyczonymi szlakami żeglownymi, mają pierwszeństwo przejścia wobec statków przechodzących szlak żeglowny w poprzek.
5.3 Statki i zestawy schodzące z wodą z zamiarem wejścia do portów lub na rozwidleniu dróg na drogę podrzędną, z wyjątkiem małych statków, mają obowiązek dokonania manewru obrotu poniżej wejścia o 180°, po czym dopiero dokonanie manewru wejścia dziobem pod prąd wody.
5.8 Zabrania się kotwiczenia i postoju wszystkim jednostkom pływającym w szlaku żeglownym z wyjątkiem jednostek prowadzących prace utrzymaniowe , remontowe lub badawcze.


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa


 


PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Nie przepływaj po wędkach.

Migawki

Uprzejmie informujemy, że W dniu 27 marca 2012 ogłoszone zostało w Dzienniku Ustaw poz. 326/2012

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie Więcej…