Postępowanie w sytuacjach szczególnych

15.1 W celu uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa, kierownik statku lub zestawu, albo też osoba odpowiedzialna w danej chwili za obiekt pływający, powinna przedsięwziąć wszelkie środki podyktowane sytuacją szczególną, łącznie z odstąpieniem od przestrzegania niniejszych przepisów.


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa


 


PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Nie upijaj się na wodzie to niebezpieczne.

Migawki

Opłaty za korzystanie z dróg wodnych i za śluzowania w 2012 roku

Informujemy, że w sezonie nawigacyjnym 2012 obowiązują nowe stawki opłat za śluzowanie oraz za korzystanie z dróg wodnych. Więcej…