Komunikat Nawigacyjny nr 52/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że od dnia 18 września 2017 r. droga wodna rzeki Bug od km 0+000 do km 2+000 zostaje zamknięta do odwołania.

Przyczyną zamknięcia drogi wodnej na ujściowym odcinku rzeki Bug są trwające w szlaku żeglownym roboty pogłębiarskie w ramach realizacji zadania „Utrzymanie trwałości projektu: Udrożnienie ujściowego odcinka rz. Bug od ujścia do rz. Narew do km. 5+000 Etap I”.

Prosimy o powstrzymanie się od żeglugi na omawianym odcinku. Szlak żeglowny zostanie otwarty po zakończeniu robót, o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem.

 


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - RZGW WARSZAWA