Komunikat Nawigacyjny nr 56/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje,  że :

z dniem 16 października 2017 r. rozpoczyna demontaż oznakowania żeglugowego pływającego (bakeny) i częściowo oznakowania brzegowego na sezon zimowy 2017/2018

na niżej wyszczególnionych szlakach żeglownych:

- Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na jego trasie,

- System Wielkich Jezior Mazurskich tworzących szlak żeglowny od jez. Roś (włącznie) w Piszu do rzeki Węgorapa w Węgorzewie (włącznie).

Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na w/w szlakach oraz na rzece Pisie z zachowaniem szczególnej ostrożności w nawigacji oraz znajomości przebiegu torów żeglownych, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

ŚLUZY na Kanale Augustowskim i Systemie Wielkich Jezior Mazurskich od 16 października 2017 r. będą czynne w godzinach 800 – 1400 od poniedziałku do piątku (w dni robocze).

Śluzowania będą odbywały się po uprzednim powiadomieniu telefonicznym z jednodniowym wyprzedzeniem, w godz. 800 – 1400 od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Rozpoczęcie ostatniego śluzowania następuje na 30 minut przed zakończeniem pracy śluzy.

Kanał Augustowski + tel. 87 643 28 86

System Wielkich Jezior Mazurskich – tel. 87 428 29 46

Jednocześnie informujemy, że system ostrzegawczy przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi na Wielkich Jeziorach Mazurskich od dnia 16.10.2017 r. przestaje działać i zostanie wznowiony dopiero w przyszłym sezonie nawigacyjnym 2018.

 


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - RZGW WARSZAWA