Komunikat Nawigacyjny nr 60/2017

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że z dniem 30 października 2017 r. rozpoczyna się demontaż pływającego oznakowania szlaków żeglownych – bakenów oraz częściowo oznakowania brzegowego na następujących drogach wodnych:

Jezioro Zegrzyńskie (szlak główny, wschodni i zachodni),
rzeka Narew w km 21+600 - 248+500,
rzeka Bug w km 0+000 - 224+000,
Kanał Żerański w km 8+600 - 17+200.

 

Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - RZGW WARSZAWA

 


PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Nie upijaj się na wodzie to niebezpieczne.

Migawki

Komunikat nawigacyjny nr 60/2017

Demontaż oznakowania na Jeziorze Zegrzyńskim, Bugu, Narwi i Kanale Żerańskim

Więcej…