ZARZĄDZENIE Z 07.04.2008 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W WARSZAWIE

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniami Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Warszawie i Giżycku.

Zapoznanie się z tymi aktami prawa miejscowego pozwoli rozwiać wiele wątpliwości dotyczących uprawiania żeglugi na akwenach będących w administracji RZGW w Warszawie i mamy nadzieję, że przyczyni się także do zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi.

Zarządzenie UŻŚ Warszawa PDF albo z naszego działu Pobieranie.

Zarządzenie UŻŚ Gizycko PDF albo z naszego działu Pobieranie.

 


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA


 


PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Zaśpiewaj czasem szantę a nie tylko o sokołach i góralach.

Migawki

Opłaty za korzystanie z dróg wodnych i za śluzowania w 2012 roku

Informujemy, że w sezonie nawigacyjnym 2012 obowiązują nowe stawki opłat za śluzowanie oraz za korzystanie z dróg wodnych. Więcej…