PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Pamiętaj, że łódki na brzegu czy przy pomoście są bezbronne wobec fali

Migawki

Przepisy szczególne dla statków sportowych i rekreacyjnych

Więcej…