Zanurzenie statków: Kanał Żerański

3.4 Kanał Żerański , od rz. Wisły w km. 0,00 do km 17,20 (północna krawędź mostu drogowego w Nieporęcie):
• Głębokość tranzytowa w klasie II wymagana na kanałach = 220 cm;
• Głębokość tranzytowa faktyczna = 100 cm;


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa