Zanurzenie statków: Bug

3.8 Rz. Bug, od ujścia rz. Muchawiec do ujścia do rz. Narwi w km. 0,00:
• Głębokość tranzytowa = 100 cm (przy stanie wody 190 cm na wodowskazie we Włodawie):

 


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa