PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Bądźcie tolerancyjni żeglarze! Też macie silniki!!!

Migawki

Komunikat nawigacyjny nr 55/2017

Zdjęcie oznakowania żeglugowego w Warszawie

Więcej…