Zarząd JKPW z głębokim żalem zawiadamia, że dn. 6.XII.2018 r po długiej i ciężkiej chorobie odszedł na wieczną wachtę NASZ BOSMAN

STANISŁAW SŁUPECKI .

Cześć jego pamięci !

PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Nie kap olejem i paliwem do wody.