KOMUNIKAT


Motorowodny Inspektor Techniczny rejon V2 przypomina:

  • Rejestracja łodzi motorowych rejon V2 do 75 KW przegląd techniczny na miejscu Tel 0 22 8444434 Kom. 0602188128

  • łodzie z silnikami powyżej 75 KW obowiązuje PRS W-wa ul. Kozia 5