Zanurzenie statków: Narew

3.5 Rz. Narew, od ujścia rz. Biebrzy w km. 248,50 do ujścia rz. Pisy w km. 180,80:
• Głębokość tranzytowa w klasie Ia wymagana na rzekach = 120 cm;
• Głębokość tranzytowa = 100 cm (przy stanie wody 180 cm na wodowskazie w Ostrołęce);

3.6 Rz. Narew, od ujścia rz. Pisy w km. 180,80 do mostu drogowego w m. Pułtusk w km. 62,40:
• Głębokość tranzytowa = 100 cm (przy stanie wody 165 cm na wodowskazie w Ostrołęce);

3.7 Rz. Narew, od mostu drogowego w m. Pułtusk w km. 62,40 do Stopnia Wodnego w Dębem w km. 21,60: (od km. 21,60 do km. 0,00 rzeka nie wytyczona)
• Głębokość tranzytowa w klasie II wymagana na rzekach = 180 cm;
• Głębokość tranzytowa = 180 cm;


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa