ZARZĄDZENIE Z 07.04.2008 DYREKTORA URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W WARSZAWIE

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniami Dyrektorów Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Warszawie i Giżycku.

Zapoznanie się z tymi aktami prawa miejscowego pozwoli rozwiać wiele wątpliwości dotyczących uprawiania żeglugi na akwenach będących w administracji RZGW w Warszawie i mamy nadzieję, że przyczyni się także do zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi.

Zarządzenie UŻŚ Warszawa PDF albo z naszego działu Pobieranie.

Zarządzenie UŻŚ Gizycko PDF albo z naszego działu Pobieranie.

 


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA