PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Nie kap olejem i paliwem do wody.