Łączność radiotelefoniczna

12.1 Dla śródlądowych dróg wodnych (...) ustala się do stosowania następujące kanały radiowe z morskiego pasma VHF:
1) kanał 08 o częstotliwości 156,400 MHz – do prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej;
2) kanał 09 o częstotliwości 156,450 MHz – do prowadzenia nasłuchu radiotelefonicznego oraz do przekazywania informacji, wynikających ze
stosowania przepisów żeglugowych lub doraźnych zaleceń Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Warszawie;
3) kanał 17 o częstotliwości 156,850 MHz – do prowadzenia łączności związanej z Wodnym Pogotowiem Ratunkowym.


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa


 


PŁYWAJ Z GŁOWĄ !!!

Nie kap olejem i paliwem do wody.

Migawki

Opłaty za korzystanie z dróg wodnych i za śluzowania w 2012 roku

Informujemy, że w sezonie nawigacyjnym 2012 obowiązują nowe stawki opłat za śluzowanie oraz za korzystanie z dróg wodnych. Więcej…