Zanurzenie statków: rzeka Wisła

3.1 Rz. Wisła od ujścia rz. Kamiennej w km. 324,50 do Kępy Tokarskiej w km. 628,0:
• Głębokość tranzytowa wymagana w klasie Ib = 160 cm;
• Głębokość tranzytowa faktyczna = 100 cm przy stanie wody 230 cm na
wodowskazie warszawskim;

3.2 Rz. Wisła (jako Zbiornik Włocławski), od Kępy Tokarskiej w km. 628,0 do Stopnia Wodnego Włocławek w km 674,85:
• Głębokość tranzytowa wymagana w klasie Va = 280 cm;
• Głębokość tranzytowa faktyczna = 280 cm; (250 cm przy obniŜonym poziomie wody przy wejściu do portu we Włocławku)

3.3 Rz. Wisła, od Stopnia Wodnego-Włocławek w km. 674,85 do m. Silno w km. 719,90:
• Głębokość tranzytowa - zmienna, zależna od zrzutów wody z elektrowni na Stopniu Wodnym Włocławek czasowo uniemożliwiającą żeglugę

 


Informacje podano za stroną internetową RZGW WARSZAWA. - Zarządzenie UŻŚ Warszawa